Anne Adrup

Anne Adrup
Seniorkonsult strategisk VA, Sweco Sverige AB
 

Anne Adrup har civilingenjörsexamen från Samhällsbyggnadsteknik i Luleå och har arbetat med VA-frågor i ca 30 år i olika organisationer såsom på kommunalt VA-bolag, som konsult och som projektledare inom rörnät på Svenskt Vatten. Anne arbetar idag som seniorkonsult inom VA på Sweco Sverige. Uppdragen på Sweco handlar numera till stor del om övergripande VA-frågor som VA-planering och organisationsfrågor. Anne arbetar också med utredningar som rör ledningsnät samt förnyelse- och underhållsplanering.

Anne besvarar främst frågor om VA-planering men även frågor om ledningsnät.