Riksdagsmotion: Kretsloppsanpassa avlopp, 2012

Centerpartisten Kerstin Lundgren har 2012 lagt en motion om att kretsloppsanpassa avloppen. I motionen lyfts behovet av ett nytt synsätt dvs att avloppslösningar ska uppnå ”bästa möjliga källsortering istället för att som hittills se på recipienternas tålighet vid val av teknisk lösning”.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.