Grönt tak i Stockholm

Takparken på Sveavägen 44 anlades 2015 och är planterad med svenska naturliga arter, bland annat en rikblommande torräng och en krattskog (lågvuxna träd och buskar). Det gröna taket är ett så kallat tunt tak: jordlagret är 5 cm där fetknoppsväxterna planteras, 30 cm för krattskogen och 10 cm för torrängsväxterna. Tunna gröna tak kan innebära vattenbrist för växterna under regnfattiga perioder.

Det bästa med anläggningen är att det är en ny plats för informella möten och hänförande utsikt – mitt i city. Det är som att vandra i en trädgård med olika utsikter, öppningar och rum. Tekniken passar i princip var helst där inget krav finns på hårdgjord yta.

Material
Växter, planteringsjord, skyddsbetong, stenullsskiva (40 mm), plastmatta (typ platonmatta), bjälklagsbetong, isolering.

Skötsel
Anläggningen är anlagd med arter som är väl anpassade så att underhåll och skötsel ska minimeras.

Vattenreglering
Ingen aktiv reglering.

Vattenrening
Fungerar liknande en infiltrationsanläggning. Vattnet renas på sin väg genom växter och jordmaterial.

Vattenfördröjning
Kan under gynnsamma förhållanden (där mättning av jordlager och stenullsskiva 40 mm inte föreligger) klara ett 40 mm regn innan vatten går till dagvattenavloppet. Få undantag i form av mindre terrassytor.

En unik takpark med ekologisk mångfald mitt i Stockholms stenstad där honungsbin och humlor surrar. Foto: Aina Pihlgren, Ekologigruppen AB.

Typ av anläggning:
Vegetationsklädda tak

Anläggningsår: 2015

Ägare: Skandia Fastigheter AB

Projektör: FOJAB arkitekter

Yta: 3 000 m²