Agnes Larfeldt

Agnes Larfeldt
Miljörättsadvokat
Agnes Advokater
 

Juridik för små avlopp, dagvatten och VA-planering

Agnes är advokat med lång erfarenhet inom miljö- och vattenrättsområdet och driver sedan 2013 Agnes Advokater med flera jurister, helt specialiserade inom miljörättsområdet. Byrån arbetar inom hela miljöbalkens område men har en speciell inriktning mot vattenverksamheter, där byrån har en i det närmaste unik ställning på den svenska marknaden för juristtjänster. Byrån har ett kontor i Stockholm och ett kontor i Göteborg. Byråns klienter består främst av företag, myndigheter och kommuner och rådgivningen avser bland annat tillståndsprocesser i mark- och miljödomstolar, rättsutredningar inom olika områden och löpande rådgivning.

Agnes är rankad som en av landets ledande miljörättsadvokater och har under 2019 givit ut en bok i vattenrätt och håller regelbundet föreläsningar i olika sammanhang i främst vattenrättsliga frågor samt i VA-rättslig lagstiftning. Hon är också anlitad som expertkommentator av olika nyhetstjänster och nu senast som expert för VA-guiden.