Andreas Andersson

Andreas Andersson
Ledamot
”Jag har arbetat i Alvesta sen 2009 och då främst med små avlopp. Arbetet i Alvesta har bestått i att få grepp om alla avlopp i kommunen genom att arbeta målmedvetet och långsiktigt.” Under våren 2022 växlar Andreas över till arbete med de små avloppen i Osby kommun. Kommentar från VA-guiden: Andreas tilldelades VA-guidens utmärkelse som årets avloppshjälte 2021 för sitt långvariga engagemang i kommunens arbete och kreativa skrivande om avloppsinspektörens vardag samt stöd till kollegor, samt kollegorna i grannkommunerna.