Annelie Lindgren

Annelie Lindgren
Ledamot
”Jag har jobbat i Kungsbacka sedan 2010 och främst med små avlopp men även annat inom hälsoskydd. Innan dess arbetade jag i Ulricehamn och Kristinehamn. Jag har deltagit i förvaltningens utvecklingsarbete med kopplingar till GIS-karta och ärendehanteringssystemet. Efter att blivit klara med inventeringen 2019 går vi över till riskbaserad tillsyn vilket är mycket spännande! Arbetet med små avlopp är en bra kombination av att vara inne och ute. På fritiden gillar jag att motionera.”