Bodil Eriksson

Bodil Eriksson
Ordförande
Började läsa kurser inom miljövetenskap och klimat vid Karlstad Universitet 2008, för att jag var nyfiken på frågorna. Arbetade under tiden jag pluggade på ett call center med bland annat kundservice, intern IT-support och web-baserade utbildningar. 2016 hade jag skrapat ihop till en examen, fortsatte ändå läsa några kurser inom hållbar utveckling, men fick sommaren 2017 jobb på miljökontoret i Örebro kommun, i avloppsgruppen. På miljökontoret arbetar jag uteslutande med små avlopp och gemensamhetsanläggningar upp till 200 pe vad gäller tillsyn och prövning, och lägger även en del tid på utvecklingsprojekt och vår interna Ecos-grupp. Jag tycker den pedagogiska aspekten mot medborgarna vi möter är viktig, hur vi kommunicerar för att nå önskat resultat, samt att vi har bra verktyg och tydliga vägledningar för att kunna få medborgarens upplevelse av kontakten med oss att bli så positiv som möjligt.