Gilbert Svensson

Gilbert Svensson
Senior konsult och VD, GS Vattenforum
F.d. adj. professor vid Luleå Tekniska Universitet