Helena Greisz

Helena Greisz
Fastighetsrättslig konsult
Torkel Öste Fastighetskonsulter
 

Helena är utbildad civilingenjör inom lantmäteri och har arbetat som förrättningslantmätare i 20 år. Hon har även och jobbat med exploateringsfrågor i kommunal regi och privat varit ordförande i en samfällighetsförening. Idag är hon anställd som fastighetsrättslig expert vid Torkel Öste Fastighetskonsulter, där hon arbetar med stora fastighetsägare i exploatering och med mindre fastighetsägare vid till exempel tvister och fastighetsutveckling.

Helena svarar främst på frågor om olika rättigheter för VA-lösningar, ledningsrättsfrågor samt om gemensamhetsanläggningar och tolkning av anläggningsbeslut.