Jakob Ottoson

Jakob Ottoson
Mikrobiolog med doktorsexamen i mark- och vattenteknik
Livsmedelsverket och SLU
 

Smittskydd

Jakob är mikrobiolog med doktorsexamen i Mark- och Vattenteknik. Han jobbar på Livsmedelsverket och SLU med bl.a. frågor om hygieniska risker med avloppsutsläpp och kretsloppslösningar.