Katarina Lindén

Katarina Lindén
Ledamot
”Jag har arbetat som inspektör sedan 2015 och utöver små avlopp arbetar jag med dricksvatten och dagvatten. Uddevalla har omkring 6500 enskilda avlopp och som kustkommun som omges av flera känsliga recipienter har vi många områden med hög miljöskyddsnivå, på vissa ställen även högre än hög miljöskyddsnivå. När jag inte arbetar tycker jag om att vara i skog och mark, orientera och fixa i trädgården.”