Maja Englund

Maja Englund
Maja Englund
VD VA-guiden
 

Maja kommer nu senast innan VD-tjänsten här på VA-guiden från det statliga forskningsinstitutet RISE, där hon var projektledare för små avlopp och återföring av fraktioner till jordbruket samt ansvarig att driva RISE:s testbädd för småskalig avloppsrening. Men hon har även arbetat med standarder och certifieringar som rör små avlopp och kretslopp av fraktioner från små avlopp.

Maja Englund har tidigare arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör med fokus på små avlopp. Hon har både arbetat med tillsyn, handläggning av tillstånd, va-planeringsfrågor men även avfall från små avlopp, såsom slam och fosforfällor.