Maja Englund

Maja Englund har tidigare arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör med fokus på små avlopp. Hon har både arbetat med tillsyn, handläggning av tillstånd, va-planeringsfrågor men även avfall från små avlopp, såsom slam och fosforfällor.

Maja kommer nu senast innan VD-tjänsten här på VA-guiden från det statliga forskningsinstitutet RISE, där hon var projektledare för små avlopp och återföring av fraktioner till jordbruket samt ansvarig att driva RISE:s testbädd för småskalig avloppsrening. Men hon har även arbetat med standarder och certifieringar som rör små avlopp och kretslopp av fraktioner från små avlopp.