Maja Englund

Maja Englund
Projektledare, små avlopp och återföring av fraktioner till jordbruket
RISE - jordbruk och livsmedel
 

Maja Englund har tidigare arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör med fokus på små avlopp. Hon har både arbetat med tillsyn, handläggning av tillstånd, va-planeringsfrågor men även avfall från små avlopp, såsom slam och fosforfällor.

På RISE är Majas fokusområden, funktion av små avlopp samt att driva RISE:s testbädd för småskalig avloppsrening. Men hon arbetar även med standarder och certifieringar som rör små avlopp och kretslopp av fraktioner från små avlopp.