Mats Johansson

Mats Johansson
Systemekolog, Fil Mag
Ecoloop AB
 

Mats Johansson, Ecoloop och VA-guiden, med över 20 års erfarenhet inom kommunal va-planering och enskilda va-frågor. Mats Johansson har bland annat medverkat i framtagandet av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets vägledning om kommunal va-planering samt varit sekreterare i den statliga utredningen om hållbara vattentjänster som lämnat förslag på ny lagstiftning om va-planering, små avlopp och va-utbyggnad.