Laddar Evenemang

← Tillbaka till Evenemang

Scandic Alvik

+ Google Map
Gustavslundsvägen 153
Bromma, Sverige

november 2018

Rörnätskurs för arbetsledare – anläggning, drift, underhållning och förnyelse.

6 november, 20187 november, 2018
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153
Bromma, Sverige
+ Google Map

Under denna kurs kommer föreläsarna, med gedigen erfarenhet av arbetsledning i branschen, leda kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring plaströr, rörläggning, arbetsmiljö, schaktfritt och arbetsledarnas speciella roll och ansvar. Kursen vänder sig till arbetsledare, planerare och projektörer i kommunala VA-organisationer samt entreprenörföretag med verksamhet inom VA.

Mer information »

Lagen om allmänna vattentjänster – Grundkurs.

13 november, 201814 november, 2018
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153
Bromma, Sverige
+ Google Map

Lagen om allmänna vattentjänster, som trädde ikraft 1 januari 2007, är den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Kursens syfte är att under två dagar ge deltagarna grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.  

Mer information »

Schaktfritt renovering- och ledningsbyggande – Grundkurs

13 november, 201814 november, 2018
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153
Bromma, Sverige
+ Google Map

Syftet med denna kurs är att beskriva dels för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, dels för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder. Målgruppen är beställare av ledningsnätsarbeten, såväl renovering som nyanläggning, och konsulter

Mer information »

november 2019

Lagen om allmänna vattentjänster

5 november, 20196 november, 2019
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153
Bromma, Sverige
9800 kr

Den 1 januari 2007 upphörde 1970 års VA-lag att gälla och istället trädde en ny lag i kraft för den allmänna VA-verksamheten, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. I stora delar har bestämmelserna i 1970 års VA-lag överförts till den nya lagen men det finns också viktiga förändringar. Kursens syfte är att under två dagar ge deltagarna grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis. Kursen ska också ge utrymme för diskussion och…

Mer information »

december 2019

VA-Taxa

3 december, 20194 december, 2019
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153
Bromma, Sverige
9800 kr

Genomgång av reviderad P69, VA-taxa Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska avgiftsuttaget ske enligt självkostnadsprincipen samt enligt skälighet och rättvisa av fastighetsägarna i VA-kollektivet. Detta kan göras på olika sätt bland kommunerna. Som stöd för medlemmarna har Svenskt Vatten utgett publikationen P96 VA-taxa som ger basförslag för både anläggningsavgift och brukningsavgift samt alternativförslag. Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om avgiftsuttaget och P96.

Mer information »
+ Export Events