Livesändningen – inspelad

Små avlopp - stora utmaningar

bild

Aktuellt om små avlopp

Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten
bild

Funktion, tillsyn och hållbarhet hos små avlopp

Inga Herrmann, Luleå tekniska universitet
bild

Markretention av fosfor från enskilda avlopp – sammanställning av tillgänglig forskning

Ida Envall och Charlotte Åberg, Formas och Jon Petter Gustafsson, SLU
bild

GIS-stödet för små avlopp

Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Dagvattenanläggningar - från det lilla till det stora

VA-planering - regionalt, kommunalt och lokalt perspektiv

Erfarenhetsutbyte om små avlopp

bild

Grundvattenrör, ventilation och ansökans innehåll i praktiken

Johnny Sirén och Ingrid Sirén, JIS i Brevik och Lena Gustavsson, Miljösamverkan östra Skaraborg
bild

Kommunsamarbete för bättre tillståndsprocess

Stefan Engblom och Marie Albinsson, Ecoloop
bild

Effektiv kontroll för skitbra avlopp

Bodil Eriksson och Melinda Eriksson, Örebro kommun

Verktyg för bättre dagvattenplanering

bild

Mysteriet med fiskdöden i Råån

Nina Svenbro och Karl Holmström, Ekologigruppen
bild

Mikroplaster från konstgräsplaner - Stort eller litet problem?

Fredrick Regnell, Ecoloop och Sara Gripstrand, Kalmar kommun

Samarbetspartner Jönköpings kommun

bild

Våtmarken i Bankeryd

Per Dalén och Charlotta Skredsvik Raudberget, Jönköpings kommun
bild

Jönköpingsquiz

Tävla och vinn fina priser