Reflektioner från VA-mässan

    VA-mässan i Göteborg den 18-20 sept 2012 blev en rekordstor mässa. Nytt rekord när det gäller antal utställare och stort intresse även från besökarna, som räknades till över 8500 personer.

    Jag besökte mässan tisdag-onsdag och mitt intryck var positivt.  Jag träffade många utställare som sa att de upplever att intresset för dagvattenfrågor ökar. Jag såg inte så många nyheter inom dagvattenområdet. Det är mycket rör av olika slag, men det finns förstås andra lösningar också. Olika typer av fördröjning verkar vara en produkt på uppgång. Intresset kommer säkert öka mer i spåren av de många dagvattenöversvämningar som vi sett i sommar. Ledningsnätet klarar helt enkelt inte de kraftigaste regnen. I takt med att många städer förtätas kommer behovet också öka. Jag hann naturligtvis inte besöka alla montrar så mina reflektioner gör inte anspråk på att vara heltäckande.

    Vad var det mest spännande du såg på VA-mässan? Ställde du ut en ny spännande produkt? Skriv en kommentar här nedanför och dela med dig!