Öppna dagvattenlösningar klarade skyfall bäst

    Sensommaren 2014 fick Malmö 100 mm regn inom loppet av sex timmar. Det ledde till översvämningar på många platser i staden, kostnaden beräknas till minst 300 miljoner kronor. Kristina Hall från VA SYD visade exempel på områden som klarade sig utan översvämningar och berättade varför under sitt föredrag på konferensen Rörnät och Klimat 2015. Hon sa bl.a. att de öppna dagvattenlösningarna fungerade bäst.

    Hela referatet från föredraget finns i dokumentbiblioteket. Endast för medlemmar.