Samlad dokumentationer från konferens Svenskt Vatten Utveckling 25 år, 2015

  På den här sidan finns samlad dokumentation från konferensen Svenskt Vatten Utveckling 25 år -då, nu och framtid. Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster. Stockholm 2-3 dec 2015. De programpunkter som handlar om dagvatten finns uppräknade här nertill. Föreläsarnas Power pointbilder (som pdf-filer), eventuella relaterade rapporter och Dagvattenguidens referat från utvalda föreläsningar finns listade under respektive föredrag.

  Dagvatten – utmaningar och och framtida lösningarViklander_2015
  Maria Viklander, Luleå tekniska universitet
  PP-presentation
  Dagvattenguidens referat

  Framtida utmaningar – Hur ska dagvatten hanteras vid intensiva regn och vem ska betala?
  Malin Engström, Växjö kommun
  PP-presentation
  Dagvattenguidens referat

  En arkitekts syn på stadens vattenfrågor
  Misagh Mottaghi, Lunds universitet
  PP-presentation

  Gestaltning av dagvattenlösningar. Estetiska värden?Sweco SVU
  Hanna Assargård och Jonas Sjöström, Sweco Architects
  PP-presentation
  Rapporten som presentationen bygger på

  Förändrad planeringsprocess för bättre dagvattenhantering
  Stina Ljung, Luleå tekniska universitet
  PP-presentation
  Dagvattenguidens referat

  Vad händer med vattnet i öppna dagvattenlösningar -hur funkar det?
  Hendrik Rujner, Luleå tekniska universitet
  PP-presentation

  The history of stormwater pollutantsJiri foto
  Jiri Marsalek, Luleå tekniska universitet
  PP-presentation
  Dagvattenguidens referat

  Dagvattnets föroreningsinnehåll. Erfarenheter från fältstudier
  Helene Österlund, Luleå tekniska universitet
  PP-presentation

  AlexandraScreening av takmaterial för identifiering av föroreningskällor till dagvatten
  Alexandra Andersson Wikström, Luleå tekniska universitet
  PP-presentation
  Läs rapporten som presentationen bygger på

  Biocider i dagvatten
  Maja Ekblad, Lunds tekniska högskola
  PP-presentation
  Läs rapporten som presentationen bygger på

  Bidrag av tungmetaller från stora partiklar på vägar till dagvatten
  Mattias Borris, Luleå tekniska universitet
  PP-presentation

  Biofilter -Hur fungerar de i Sverige?Blecken
  Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet
  PP-presentation
  Dagvattenguidens referat