Inspiration från ”Dagvattensystem i tätort”

  Den sista maj gick 4S Ledningsnäts VA-minimässa i mål i Bromma, Stockholm. Utställningens tema var ”Dagvattensystem i tätort” och bjöd på det senaste inom VA-teknik för dagvattenlösningar och dagvattensystem. Ett 15-tal utställare var där med allt från brunnsfilter, oljeavskiljare och översvämningsskydd till tekniska biofilteranläggningar. På frågan varför de var på plats uttryckte sig en utställare så här:

  Det händer mycket nu på dagvattensidan. Vi ser också en tydlig övergång från att tidigare ha hanterat kvantitetsfrågor för dagvatten till en helhetshantering som även tar hänsyn till dagvattenkvalitet. Vi vill vara med så därför är vi här!

  Besökare och utställare vid VA-minimässan i Bromma. Foto: Hannes Öckerman, Dagvattenguiden.
  Besökare och utställare vid VA-minimässan i Bromma. Foto: Hannes Öckerman, Dagvattenguiden.

  Självklart var även Dagvattenguiden på plats för att följa utvecklingen inom dagvatten-Sverige. 

  Bland besökarna på plats märktes både kommuner och företag inom konsultbranschen som var intresserade av de dagvattenlösningar som mässan hade att erbjuda. Gemensamt för många av lösningarna var yteffektivitet. Om de inte placeras under mark så var flertalet utställare noggranna med att poängtera den lilla plats de förväntas ta i förhållande till avrinningsområdet vars vatten de har kapacitet att rena och/eller fördröja och utjämna. Så nog höll mässan vad den lovade gällande ”dagvattensystem i tätort”. Särskilt intressant kan dessa lösningar vara i storstadsregionerna och i de städer mycket tillväxt sker genom förtätning.

  Ett par utställare hade brunnsfilter som produkter. Där har man ofta en relativt låg driftkostnad i och med att det oftast bara är filtret som behöver bytas ut, kanske en gång per år. Hur många filter som krävs beror givetvis på ”smutsighetsgraden” av vattnet men det är inte orimligt att sätta ett filter i varannan brunn i ett urbant avrinningsområde. Som produkt är dessa filter avsedda att ersätta end of pipe lösningar som reningsverk eller dylikt.

  En annan produkt som figurerande på mässan var tekniska biofilteranläggningar. Just för att få yteffektiva lösningar kombinerar man traditionella växtbäddar med mer tekniska lösningar för att maximera infiltrationsytan och komplettera med exempelvis avskiljningsgaller, pumpar och dräneringsrör.

  En fråga som Dagvattenguiden funderade på var hur oljeavskiljare fungerar vid olycksutsläpp. Här verkar det som att en klass I eller klass II avskiljare egentligen inte spelar någon roll. Om det skulle ske ett utsläpp är det väsentligaste att det finns en magasineringsvolym som kan omhänderta oljan. Därför är det viktigt att tömma avskiljaren regelbundet för att upprätthålla en sådan magasinsvolym. En möjlighet är även att inkludera en haveriskyddsbrunn i dagvattennätet. En sådan brunn kan stängas så fort larmet om olycka går och se till att inget vatten släpps ut till recipient förrän utsläppet är sanerat.

  Fotnot: Arrangören 4S Ledningsnät är samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät, det vill säga i huvudsak kommuner i Sverige – en kommunal samarbetsorganisation.