Svenskt Vatten har kommit med ett förslag på hur Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kan vidareutvecklas och förbättras. Förslaget fokuserar på de tre områdena, §6, ansvar för dagvatten och finansiering av investeringar. Läs mer.