Monterbokningen till VAK 2025 öppnar i slutet av september

Vatten Avlopp Kretslopp är både konferens och VA-utställning i samma koncept. Planeringen för utställningen med det breda utbudet av produkter och tjänster inom små avlopp, dagvatten och VA-planering pågår för fullt.

Utställningen under VAK 2025 kommer återigen finnas i en och samma sal, precis i anslutning till föreläsningssalarna på Fyrishov. I utställningen, den naturliga mötesplatsen i konferensen finns förutom alla spännande VA-produkter och tjänster samlade också goda möjligheter för mingel och nätverkande. Fikat serveras som vanligt i utställningen och det kommer finnas möjlighet att få guidade rundturer i utställningen och mycket mera.

I slutet av september kan du boka monter

Monterbokningen öppnar i slutet av september. Mer information om hur många montrar som kommer att ingå i utställningen och dess placeringar med mera kommer att publiceras efter sommaren.

Frågor redan nu?

Har du frågor om utställningen och monterbokningen redan nu får du gärna kontakta vår utställningsansvarige, [email protected]

Hoppas vi syns på VAK 2025 i Uppsala!