Peter Nilsson

Peter Nilsson
Peter Nilsson
Civilingenjör inom väg och vatten och teknologie doktor
Teknikkonsult och geohydrolog på VA-teknik och Vattenvård AB
 

Traditionell teknik för enskilda avlopp

Peter är teknikkonsult och geohydrolog och arbetar på VA-teknik och Vattenvård. Peter tog civilingenjörsexamen inom Väg och Vatten vid Lunds Tekniska Högskola 1973. Därefter fortsatte han forska vid LTH, med avbrott för ett par års jobb som konsult, och disputerade 1990 med avhandlingen ”Infiltration of wastewater”. Peter var med och tog fram underlaget till de tidigare allmänna råden 87:6. Hans specialområde här på Fråga Experten är ”traditionell teknik” – t ex markbäddar och infiltrationer.

Sedan mars 2017 är VA-Teknik & Vattenvård en del av WSP Sverige AB.

Infiltration av avloppsvatten – Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser… en nordisk samrapport, 1985.

Peter medverkar även i VA-guidens film från 2016/2017 om provgropar. Provgrop för enskilt avlopp