Start Taggar Avloppslistan

Tagg: Avloppslistan

Avloppslistan

Avloppslistan inlägg augusti 2015

23 inlägg publicerades i diskussioner som startats från 5 till 26 augusti. Vem som skrivit inlägget syns bara i mailen som kommer till Avloppslistans...
Avloppslistan

FANN ger svar om kornstorlek under kompaktfilter

På Avloppslistan har olika kornstorlekar på sand/grus under biomoduler diskuterats. Den miljöinspektör som inledde diskussionen funderade på om 2-4 mm grus var för grovt...

Biorock företagssvar oktober 2014

Detta svar från företaget Evergreen Solutions West skickades ut på Avloppslistan i oktober 2014, som svar på diskussioner om produkten Biorock: När det gäller BIOROCK...
Avloppslistan

Avloppslistan sammanfattning mars-april 2015

Här finns en sammanfattning av de ca 40 inlägg som kommit ut på listan under mars och t o m 20 april. Hela texterna...
Avloppslistan

Avloppslistan – sammanfattning jan-feb 2015

Frågor som diskuterats är bl a: Hur hanterar ni jordmassor från uttjänta infiltationsbäddar? Vad klassas massorna som? Hur informerar ni fastighetsägarna att datum för...
Avloppslistan

Sammanfattning Avloppslistan januari-februari 2015

Här kommer en sammanfattning av de 90 inlägg som kommit ut på listan i januari och februari. Hela texterna finns bara i inläggen som...
Avloppslistan

Intressanta diskussioner på Avloppslistan

Dessa frågor har diskuterats på Avloppslistan de senaste två månaderna, i totalt 65 inlägg: Räknar ni fosforfilter som en kretsloppslösning? En kommun gjorde en snabbundersökning för...

Är fosforfilter en kretsloppslösning?

Ett miljökontor på en kommun ställde under hösten frågan till andra kommuner på Avloppslistan om hur man ser på fosforfilter utifrån ett kretsloppsperspektiv. Totalt...

Senaste artiklarna