Start Taggar Dimensionering och utformning

Tagg: Dimensionering och utformning

Application of Floating Wetlands for Enhenced Stormwater Treatment – A Rewiew, NIWA, 2006.

The ARC Stormwater Action Plan (2004) includes provisions for the development of "improved solutions" for reducing the amounts of contaminants carried into aquatic environments...

The Use of Stormwater BMPs in Europe, 2003.

This report represents a comprehensive review of the current state of knowledge on the use and performance of BMPs for stormwater treatment and control....

Hållbar utveckling i Kungsängen. Ett gestaltningsarbete med fokus på Folkhälsa, Biologisk mångfald och Ekologisk dagvattenhantering

Syftet med arbetet är att undersöka hur man applicerar begreppet utveckling huvudsak består av hårdgjorda ytor. Vi ville uppnå syftet genom att skapa innovativa...

Följdfråga markbädd – oönskat vatten

Läste svaret angående tät markbädd (med duk av något slag). Min fundering blir vidare hur man gör om marken består av lera? Jag resonerar som...

Erosion vid dagvattendammar. Examensarbete SLU, 2011

Sammanfattning I takt med att städerna växer behöver dagvattenhanteringen ständigt utvecklas. Numera är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ofta ett krav vid planering av nybyggnation....

Vilken belastning klarar en resorptionsanläggning av?

Resorption. Vilken belastning (l/dygn) kan man räkna med att den typen av reningssteg klarar? Enligt nordisk familjebok betyder resorbera att ”insuga eller uppsuga”. Ordet används t...

Livslängd och dimensionering av sluten tank

Tre frågor gällande användandet av sluten tank: Till fritidshus är det väl OK att endast ha sluten tank till WC samt stenkista till BDT-...

Dimensionering av slamavskiljare

Vad ska man tänka på när det gäller dimensionering av slamavskiljare? Om slamavskiljningen ska utökas från ett till två hushåll, vad bör man tänka...

Användning av slamavskiljare som är uppdelade på en- och tvåkammarbrunn

Äldre slamavskiljare som är uppdelade på en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn, kan de fortsatt användas när anmälan om förbättring av den efterföljande reningen kommer?...

Hur ska slamavskiljare bedömas med tanke på EU-standard och nya AR?

Hur ska slamavskiljare bedömas med anledning av EU-standarden (SS-EN 12566-1) och nya AR? Enligt information från SITAC upphör typgodkännandet och krav enligt svensk Standard...

Senaste artiklarna