Projekt

Här samlar vi projekt inom va-planering som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

VA-rådgivningsnätverket

Planerade aktiviteter:7 november 2019. Nätverksträff om VA-rådgivning i Norrtälje (Utvecklingscentrum för vatten) Läs merTidigare aktiviteter24 april 2018  Utbildningsdag om va-kommunikation i Göteborg....

Kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp

Kommande aktiviteter 2019 Fredag 10 maj - Nätverksträff för små avlopp i kretslopp i Kvicksund, Eskilstuna. Varmt välkomna till en heldag med föredrag, diskussioner och studiebesök bl.a....