Start VA-planering Nätverk för diskussion

Nätverk för diskussion

Här samlar vi projekt inom va-planering som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

Kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp

Vill du vara med i nätverket? Kretsloppsnätverket är till för alla som arbetar med frågor om kretslopp. Listan är öppen för kommuntjänstemän och personer som...