Projekt

Här samlar vi projekt inom va-planering som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

VA-rådgivningsnätverket

Senaste aktiviteter24 april 2018  Utbildningsdag om va-kommunikation i Göteborg. En dag med flera goda och intressanta exempel på kommuner som framgångsrikt arbetar med...

Kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp

Kommande aktiviteter 2019 Planering pågår för en nätverksträff för små avlopp i kretslopp - Kretsloppsnätverket, tillsammans med Avfall Sveriges slamnätverk. Vi återkommer snart med mer...