Start VA-planering Nätverk för diskussion

Nätverk för diskussion

Här samlar vi projekt inom va-planering som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

VA-rådgivningsnätverket

Tidigare aktiviteter 24 april 2018  Utbildningsdag om va-kommunikation i Göteborg. En dag med flera goda och intressanta exempel på kommuner som framgångsrikt arbetar med...

Kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp

Vill du vara med i nätverket? Kretsloppsnätverket är till för alla som arbetar med frågor om kretslopp. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap. Nätverket har: ...