Start VA-planering Nätverk för diskussion

Nätverk för diskussion

Här samlar vi projekt inom va-planering som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

VA-rådgivningsnätverket

Tidigare aktiviteter 24 april 2018  Utbildningsdag om va-kommunikation i Göteborg. En dag med flera goda och intressanta exempel på kommuner som framgångsrikt arbetar med...

Kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp

Planerade aktiviteter Vi planerar för en ny träff för nätverket våren 2020, så håll utkik. Genomförda aktiviteter Fredag 10 maj - Nätverksträff för små avlopp i kretslopp i...