Projekt

Här samlar vi projekt inom va-planering som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

Kretsloppsnätverket

Kommande aktiviteter 2018 Torsdag 24 maj i Töreboda - Nätverksträff för Kretsloppsnätverket m.fl. För alla intresserade av små avlopp i kretslopp. Föredrag, diskussioner och studiebesök till...

VA-rådgivningsnätverket

Senaste aktiviteter 24 april 2018  Utbildningsdag om va-kommunikation i Göteborg. En dag med flera goda och intressanta exempel på kommuner som framgångsrikt arbetar med...