• Om oss
  • Produkter och tjänster
  • Kontaktuppgifter
<
>

Välkommen till montern för Kingspan BAGA!

I år är vårt tema: ”Bästa hälsoskyddet ger miljöskyddet” och vi berättar också mycket och gärna om vår utveckling av modern markbaserad rening som vi jämför med den traditionella.

Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent.

Vår framåtanda återspeglar sig förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar, såsom fettavskiljare och oljeavskiljare

Du har väl inte missat våra populära webbinarier och diplomutbildningar? Hör av dig om du är intresserad här

Läs också gärna det rykande färska numret av Filtrerat

Hoppas du får en bra upplevelse här i vår digitala utställning. Patrik, Hans, David och Katarina finns här för att svara på små som stora frågor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Alingsås, Falun, Norrköping, Växjö och Umeå. Sedan februari 2021 är vi en del av Kingspan Group.

Kingspan BAGA’s svar på fyra frågor


Om Kingspan Water & Energy
Kingspans avloppssektion etablerades för mer än 60 år sedan. Kingspan skapar hållbara lösningar inom försörjning, lagring och skydd av vatten och energi, för att stödja hushåll och företag över hela världen. Målsättningen – oavsett marknad – är att bevara och skydda vatten- och energikällor för framtida generationer.

Kingspan Group har sitt huvudkontor i Kingscourt på Irland och har cirka 15 000 medarbetare världen över med verksamhet i mer än 70 länder.

produktbild
Kunskap tryggar miljön
Överlägset smittskydd

Modern markbaserad rening står för robusthet, kostnadseffektivitet, och är beprövat med ett överlägset smittskydd.

Bästa hälsoskyddet
produktbild
BAGA Easy – markbaserad avloppsanläggning för hög skyddsnivå
För din och miljöns skull

BAGA Easy ger renast tänkbara avloppsvatten. Dels genom vår slamavskiljare som är 60 gånger mer effektiv än genomsnittet. Dels genom sättet vi kemfäller på i tanken – rätt mängd på rätt plats.

Läs mer om BAGA Easy
produktbild
BAGA Effektiv – avloppsanläggningar för normal skyddsnivå
Kostnadseffektiv flexibilitet

Marknadens effektivaste slamavskiljare kombinerad med en bädd uppbyggd av bioModuler och spridarplattor. Du får en anläggning som kommer att fungera år ut och år in utan igensättningar eller driftstörningar.

Läs mer om BAGA Effektiv
produktbild
BAGA BioTank - ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå
En livslång lösning

Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt med 97% fosforrening och ett mycket högt hälsoskydd. BioTank är ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå som tar liten plats och därför kan anläggas nästan överallt.

Läs mer om BAGA BioTank
Denna chatt är endast synlig för dig, representanter för montern samt VA-guiden (i egenskap av administratör). När du får svar får du dessutom ett meddelande på din e-post.

När du använder chatten godkänner du att representanter för montern samt VA-guiden får tillgång till ditt namn och e-postadress som är kopplat till dina inloggningsuppgifter. Detta behövs för att kunna administrera chatten. Observera även att det kan dröja en stund innan du får svar.

kontaktbild
Patrik Ellis
Affärsutvecklare
kontaktbild
Katarina Ketzénius
Marknadsansvarig
kontaktbild
David Sidblad
Distriktsanvarig representant
Kontakta oss
Boka möte