• Om oss
  • Produkter och tjänster
  • Kontaktuppgifter
<
>

Vi har sedan starten 2009 fokuserat på att rena dag- och process-vatten vi källan. Vi renar tungmetaller, näringsämnen, oljerester, PAH och Pfas.

Varför välja filterkassetter för dagvattenrening?

För att det är det mest kostnadseffektiva sättet att rena dagvatten. Som prisexempel är anläggningskostnaden för 5 000m2 hårdgjord yta 12: -/m2 inklusive montage, och underhållskostnaden för detta 1:-/m2 och år.

Under senaste året har vi på uppdrag levererat anläggningar för rening av Pfas till Fortifikationsförvaltningen. Vid den första siten har man mätt upp reducering med 96% ute i fält. Den andra siten levererades vecka 10 och vi väntar nu på utvärderingarna.

Nyhet! Titta på vår Google Maps karta över våra leveranser här. Finns er hemkommun med?

Titta gärna in under fliken Produkter/Tjänster för våra respektive produkter.

FlexiClean filterkassett för dagvattenrening.

FlexiClean granulatfilter för bla konstgräsplaner.

FlexiClean/Terana mobila/Permanenta filterbrunnar.

FlexiClean Målartvätt.

Specialapplikationer

FlexiClean. Sveriges mest nominerade produkt för dagvattenrening?

2006: Finalist. Sustainble Stockholm Award.
2007: Vinnare. Västerås Stads Miljöpris.
2015: Finalist. Deep Green Challenge, SKANSKA.
2016: Finalist. Västerås Stads Miljöpris
2019. Finalist innovationstävling SKAPA.
2019. Vinnare. Västmanlands Klimat- och Miljöpris.

produktbild
FlexiClean filterkassett för dagvattenrening.
Filterkassetter för placering i dagvattenbrunnar.

FlexiClean är filterkassett för rening av dagvatten passar i brunnar med innerdiameter 350 – 1000 mm. filtret renar tungmetaller, näringsämnen, oljor PAH och Pfas. Och är godkänd som oljeavskiljare på parkeringsplatser. Kassetten flödar 160 l/min filtrerat vatten och är försedd med en bypassfunktion vid höga flöden. Filterpåsen som består av en blandning av furubark och träflis byts normalt en gång per år.

Montaget tar cirka tre minuter för två personer och kräver inga specialverktyg. Filterbyte görs normalt en gång per år och det klarar en person på ett par minuter. Filterpåsen som innehåller furubark och träflis skall under normala förhållanden deponeras som brännbart hushållsavfall.

produktbild
FlexiClean Graulatfilter för bla konstgräsplaner.
Granulatfilter för placering i dagvattenbrunnar vid bla konstgräsplaner.

FlexiClean granulatfilter rening av dagvatten samt filtrering av granulat passar i brunnar med innerdiameter 350 – 1000 mm. På beställning av Svenska Fotbollsförbundet tog vi 2018 fram den enda kassetten på  marknaden som renar tungmetaller, näringsämnen, oljor, PAH och Pfas, samt filtrerar partiklar ned till 42 mikrometer.  Kostnaden för detta är 12 000: – per fotbollsplan. Kassetten flödar 45 l/min filtrerat vatten och filterpåsen som består av en blandning av furubark och träflis byts normalt en gång per år.

Idag är det mycket fokus på frågan om granulat på konstgräsplaner. Hittills har det varit fokus på plaster men de rapporter FlexiClean ar fått tillhanda ser vi också höga värden av Zink, Natrium, Strontium, Kalcium och Fosfor. Därför lämpar sig FlexiClean ypperligt som dagvatten-filter på dessa konstgräsplaner. Att filtret även absorberar olja gör att man har en extra ”försäkring” om något skulle hända med maskinerna som underhåller planerna.

Tidigare har Västerås Stad redovisade sina resultat efter tester av FlexiClean graulatfilter. Tillsammans med ett fantastiskt arbete av driftpersonalen på Västerås Stad och FlexiClean granulatfilter kunde man rapportera NOLL utsläpp av granulat i dagvattnet.

”Kalmar-rapporten” Sveriges första vetenskapliga studie av spridningen av mikroplast från en konstgräsplan är publicerad: Den potentiella mikroplastspridningen var 54.9 kg, allt utom 100 gram kunde stoppas med skötselåtgärder och 10,7 gram gummigranulat spreds till dagvattennätet.

 

produktbild
FlexiClean/Terana filterbrunnar.
FlexiClean/Terana filterbrunnar.

Årets nyhet är samarbetet med Terana AB.

FlexiClean filterbrunnar för rening av dagvatten. Dessa är för permanent placering men kan även användas mobilt och placeras på en lastpall för att enkelt flyttas runt.. Filtret renar tungmetaller, näringsämnen, oljor PAH och Pfas. Och är godkänd som oljeavskiljare på parkeringsplatser. Filterbrunnen är fördelad på en sedimenteringsdel samt en filtreringsdel . Filterbrunnen flödar 320-640 l/min filtrerat vatten beroende på dimension Filtren är försedda med en bypassfunktion vid höga flöden. Filterpåsen som består av en blandning av furubark och träflis byts normalt en gång per år.

Dessa kommer även att finnas till uthyrning.

produktbild
FlexiClean Målartvätt.

På förfrågan från en lokal målar firma tog vi fram denna ”låda” som placeras på avloppssidan vid tvätt rännor. Den har blivet tämligen populär och vi har i dagsläget levererat ett 20-tal enheter.

produktbild
Specialapplikationer
Vi är aldrig främmande för speciella uppdrag. Testa oss gärna.

Röster från expertpanelen säger: Har ni risk för oljeläckage i era dagvattendammar, se till att rena vattnet innan det når dagvattendammen. Vi har lång erfarenhet av detta. Kontakta oss så berättar vi mer.

Denna chatt är endast synlig för dig, representanter för montern samt VA-guiden (i egenskap av administratör). När du får svar får du dessutom ett meddelande på din e-post.

När du använder chatten godkänner du att representanter för montern samt VA-guiden får tillgång till ditt namn och e-postadress som är kopplat till dina inloggningsuppgifter. Detta behövs för att kunna administrera chatten. Observera även att det kan dröja en stund innan du får svar.

Kontakta oss
Boka möte