• Om oss
  • Produkter och tjänster
  • Kontaktuppgifter
<
>

Om SEKA Miljöteknik AB

I den bästa av världar skulle det inte finnas behov av att rena dagvatten, sanera markföroreningar, ta hand om farligt avfall etc. Men dessvärre ser inte verkligheten ut så. SEKA Miljöteknik AB grundades år 2000 och är verksamt inom flera miljötjänstrelaterade områden. Verksamhetens konsult- och produktdel fortsätter i uppåtgående trend och är inriktad på uppdrag inom miljöområdet såsom miljötekniska markundersökningar och vattenundersökningar, miljöutredningar, tillståndsärenden, projektering, och så givetvis försäljning av produkter för rening av dagvatten, grundvatten samt länshållningsvatten etc. Våra väletablerade produkter är anpassade för såväl storskaliga dagvattenreningsprojekt som enstaka brunnar, t.ex. reducering av mikroplaster från konstgränsanläggningar. Med erfarna medarbetare hjälper vi kommuner, projekterande konsultbolag, industrier och privata verksamheter att hitta de bästa åtgärderna för rening av de föroreningar som förekommer.

Produkterna kan delas in i tre huvudområden

Stationära enheterMobila enheterProdukter för mikroplatser vid konstgräsplaner

 

Våra produkter;

  • speglar många årtionden av forskning och kunskap
  • är anpassade efter specifika förutsättningar
  • är utformade för att klara höga flöden och hög reningsgrad
  • håller högsta kvalitet för att stå emot hårda påfrestningar
  • är enkla att underhålla

Det är på dessa punkter vi är starkare än många av våra konkurrenter.

 

produktbild
Magasin med filter
Platseffektiva avsättningsmagasin med hög flödeskapacitet och filtrering.

Filter anpassas efter typ av föroreningar samt flöde och reducerar skräp, tungmetaller, lösningsmedel, slam, mikroplaster, PCB, petroliumprodukter, näringsämnen etc.

Se vår hemsida
produktbild
Filtercontainer och sedimentationscontainer
För pumpat länsvatten, grundvatten och dagvatten.

Mobila enheter för effektiv rening av pumpat vatten. Reducerar metaller, PFAS, näringsämnen, partiklar etc. Anpassas efter behov och förutsättningar.

Se vår hemsida
produktbild
Granulatfällor
Uppfångst av mikroplaster vid konstgräsplaner

Hög flödeskapacitet och avskiljningseffekt. Enkelt underhåll. 99% reducering av mikroplaster.

Se vår hemsida
produktbild
VaultOx - kemisk syresättning
Förhindrar uppkomst av dålig vattenmiljö mellan regntillfällen

VaultOx ökar halten fritt syre, höjer och buffrar pH, reducerar svavelväte och ammonium och bidrar till att fälla ut och absorbera lösta tungmetaller etc.

Se vår hemsida
Denna chatt är endast synlig för dig, representanter för montern samt VA-guiden (i egenskap av administratör). När du får svar får du dessutom ett meddelande på din e-post.

När du använder chatten godkänner du att representanter för montern samt VA-guiden får tillgång till ditt namn och e-postadress som är kopplat till dina inloggningsuppgifter. Detta behövs för att kunna administrera chatten. Observera även att det kan dröja en stund innan du får svar.

kontaktbild
Henrik Svahnberg
Verksamhetsansvarig produkter
Kontakta oss
Boka möte