• Om oss
  • Produkter och tjänster
  • Kontaktuppgifter
<
>

Hej och välkomna till WRS monter på VAK 2021!

Kul att ni har hittat hit och vill veta mer om oss. WRS är ett konsultföretag som har sin bas i Uppsala, men som även har kontor i Stockholm och Härjedalen. Vi är 20 anställda som arbetar inom vatten på många olika sätt. Våra huvudområden är Spillvatten, Naturvatten, Dagvatten, Lakvatten samt Vattenförsörjning.

WRS svar på fyra frågor

 

produktbild
Dagvatten

WRS arbetar med dagvattenutredningar i FÖP, detaljplaner, systemhandlingar, beskrivningar av utformningar.

Vi är specialiserade på dagvattnets påverkan på recipienten kombinerad med platsanpassade reningsåtgärder.

Mer info

produktbild
Spillvatten

WRS tar fram avloppslösningar för bästa möjliga miljöskydd, smittskydd och resurshushållning till en fördelaktig kostnad.

Vi utför en allsidig och teknikneutral rådgivning hela vägen från idé och förstudie till projektering av anläggningar.

Mer info

produktbild
Naturvatten

WRS arbetar med frågor som rör kemisk och ekologisk status i vattendrag och sjöar, miljökvalitetsnormer samt  åtgärdsplaner.

Vi har även lång erfarenhet av utformning av våtmarker i odlingslandskapet, meandringar, gäddvåtmarker m.m.

Mer info

produktbild
Lakvatten

WRS arbetar med hantering av lakvatten från deponier, avfallsanläggningar, bergtäkter m.m.

Vi bedömer bl.a. miljöpåverkan och skyddsbehov, tar fram förslag på lämpliga skyddsåtgärder samt utformar och projekterar anläggningar.

Mer info

produktbild
Våtmarker

Genom åren har WRS designat och projekterat ett 100-tal våtmarker för rening av avloppsvatten, dagvatten, lakvatten och avrinning från åkermark.

Vi arbetar även i flera forsknings- och utvecklingsprojekt som rör våtmarker.

Mer info

produktbild
Vattenförsörjning

WRS arbetar med frågor som rör vattenhushållning och vattenförsörjning.

De senaste årens torra somrar tillsammans med vetskapen om pågående klimatförändringar innebär att behovet av att aktivt arbeta med och förebygga vattenbrist ökar.

Mer info

produktbild
Pågående exjobb

Under våren 2021 pågår två spännande exjobb som fokuserar på dagvattnets påverkan på Fyrisån.

Mer info

Se film från provtagning!

Denna chatt är endast synlig för dig, representanter för montern samt VA-guiden (i egenskap av administratör). När du får svar får du dessutom ett meddelande på din e-post.

När du använder chatten godkänner du att representanter för montern samt VA-guiden får tillgång till ditt namn och e-postadress som är kopplat till dina inloggningsuppgifter. Detta behövs för att kunna administrera chatten. Observera även att det kan dröja en stund innan du får svar.

kontaktbild
Maja Granath
Dagvatten
kontaktbild
Tova Forkman Fahlgren
Spillvatten
kontaktbild
Dimitry van der Nat
Naturvatten
kontaktbild
Hannes Öckerman
Lakvatten
kontaktbild
Caroline Holm
Vattenhushållning, vattenförsörjning
Kontakta oss
Boka möte