Fruset dagvatten – planering och hantering av snö i tätorter. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, Linköping 2005

    Föredrag av Karin Reinosdotter och Maria Viklander, Luleå tekniska universitet, vid rikskonferensen Avlopp & Kretsopp, Linköping 2005.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.