Urban Water – verktyg för kommunernas arbete med omvandlingsområden, dagvatten och kommunal VA-teknik. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, 2005.

    Föredrag av Per-Arne Malmqvist, Urban Water, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping, 2005.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.