Referat från Vattenstämman

Dagvattenguidens referat från sju av presentationerna som hölls under Vattenstämman finns nu i biblioteket. Följande rubriker finns:

  • Alla måste ta ansvar för dagvattnet -Ulf Tysell, NSVA och Göran Lundgren, Sweco.
  • SMHI spår förändrad vattentillgång och stigande havsnivåer i förändrat klimat -Sten Bergström, SMHI
  • MSB driver arbete med att hantera risker med översvämningar -Barbro Näslund Landenmark, MSB
  • Lantmäteriet scannar Sverige och gör kartor med detaljerade höjdkurvor -Gunnar Lysell, Lantmäteriet
    Exempel på användning av höjdmodellen -Gunnar Svensson, Tyréns
  • Lokalt engagemang och planering viktigt för att lyckas med vattenarbete -Lena Ek, miljöminister
  • Dagvatten viktigt för Stockholms stad -Ulla Hamilton, Stockholms stad
  • Många frågor att jobba med för ny myndighet -Björn Risinger, Havs- och vattenmyndigheten

Länk till hela referatet, inklusive föredragshållarnas presentationer (kräver inloggning)