Reviderad version av rapport om planbestämmelser för dagvattenhantering

    Nu finns en reviderad version av rapporten som heter Planbestämmelser för dagvattenhantering. Den är skriven av Jonas Christensen på Ekolagen Miljöjuridik på uppdrag av Oxundaåns Vattensamverkan.

    I rapporten diskuteras hur detaljplanbestämmelser kan utformas när det gäller dagvattenhantering. Dagvattenguiden har skrivit om rapporten tidigare på sin hemsida.