Boverket tittar på frågan om dagvatten i detaljplaner

    Hur kan man reglera dagvatten i detaljplaner? I den frågan finns det olika uppfattningar och många kommuner är osäkra. Jag har hört många efterfråga tydliga svar från Boverket.

    Än finns inga tydliga svar, men Boverket tycker att reglering av dagvatten i detaljplaner är en viktig fråga. Kerstin Åkerwall, på Boverket, säger att de nu håller på att tittar på den.

    Det blir spännande att höra vad som kan komma ut av det, tycker jag. Dagvattenguiden fortsätter att bevaka frågan.