Ovidkommande vatten i ledningsnätet. Svenskt Vatten seminarium 14 nov 2012

  Referat från ett föredrag på seminariet: Hantering av föroreningar i dagvatten – Internationella erfarenheter och svenska utmaningar. Stockholm 13-14 nov 2012. Referat skrivet av Stina Adielsson, redaktör Dagvattenguiden. Det finns referat till övriga föredrag också, se länk längst ner.

  Ovidkommande vatten i ledningsnätet
  Oleksandr Panasiuk, LTU

  I sitt doktorandprojekt ska Oleksandr försöka hitta bra metoder för att spåra ovidkommande vatten, d.v.s. avloppsvatten som läcker in i dagvattennätet. Idag finns i huvudsak tre metoder för att spåra ovidkommande vatten och de har alla stora nackdelar.

  En metod är att analysera indikatorbakterier. Det fungerar bra om man befinner sig nära källan och det finns många olika bakterier att titta på. Nackdelen är att det tar lång tid att analysera och att det går att säga om bakterierna kommer från människor eller djur. En annan metod är att titta på föroreningar som man vet kommer från människan, t.ex. kaffe. Fördelen är att man då vet att det kommer från människor. Nackdelen är att analyserna är komplicerade och dyra och att man måste leta efter mycket låga koncentrationer. En tredje metod är att mäta temperaturen på dagvattnet t.ex. genom att installera temperaturgivare i ledningssystemet. Det ger en hög upplösning, men är dyrt i startskedet.

  Oleksandr tittar nu på resultat av vattenanalyser från reningsverk och jämför med mätningar på dagvatten. Idéen är att, med hjälp av statistik, hitta skillnader i mätvärden. Utifrån resultaten ska han sedan utveckla en metod för att spåra ovidkommande vatten och även utvärdera metoden.