Svenskt Vatten på Sverigeturné

  Vilka funktionskrav ska vi ställa på ledningssystemen för dagvattenhantering? Frågan kommer från Svenskt Vatten som inbjuder alla till diskussionsseminarium på åtta platser i Sverige under januari och februari. 

  Efter Sverigeturnén kommer en remissversion av ny P90 att tas fram. Det här är din chans att påverka i tidigt stadium.

  15 jan i Växjö
  16 jan i Lund
  22 jan i Örebro
  23 jan i Göteborg
  5 feb i Stockholm
  6 feb i Sundsvall
  19 feb i Luleå
  20 feb i Umeå

  Mer information finns på Svensk Vattens hemsida.