LOVA-bidraget är tillbaka för att stanna

    Det föreslår regeringen i sin budgetproposition. 75 miljoner kronor per år ska gå till nya LOVA-projekt. Satsningen ska ses som permanent, dvs det ska avsättas pengar varje år, uppger miljöminister Lena Eks pressekreterare. Pengarna kommer att kunna sökas från 2014 och exakt hur ansökningarna ska göras är upp till Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna att bestämma. Riksdagen kommer att fatta beslut om budgetpropositionen under hösten.