Länktips

  Här samlar vi tips på bra webbsidor

  Hållbar stad
  Sidan drivs av Arkitektur- och designcentrum och finansieras med pengar från en regeringstillsatt delegation (2008-2012) och Naturvårdsverket. Syftet med sidan är att samla och sprida kunskap om hållbara städer. På sidan finns bl.a. en samling goda exempel. Jag sökte på dagvatten och fick en rätt lång lista med reportage som berör dagvatten. Läs gärna i den listan. Det finns också tips på evenemang och några bloggar att följa. Klicka här för att kommat till Hållbar stad.

  Amerikanska faktablad om dagvattentekniker
  USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket har mycket information på sin hemsida. Bland annat finns en sida med faktablad för många olika tekniker för att ta hand om dagvatten. Faktabladen innehåller först en beskrivning av tekniken med skisser, sedan information om när tekniken är tillämpbar, vilka för- och nackdelar den har, vad man ska tänka på vid design, hur den ska underhållas och lite om kostnader. Faktabladen är från 1999 så de har några år på nacken, men trots det lär det finnas en hel del matnyttigt där. Klicka här för att komma till US EPA:s hemsida med faktabladen.

  Klimatanpassningsportalen
  Sidan drivs i samarbete mellan ett stort antal nationella myndigheter; SMHI, Naturvårdsverket, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är några av dem. Sidan ska fungera som ett stöd för kommuner och länsstyrelser. På hemsidan finns information om hur klimatet kommer att förändras och hur det kommer att påverka samhället. Det finns en avdelning om olika myndigheters ansvar och även om olika verktyg för att jobba med klimatanpassning. Klicka här för att komma till klimatanpassningsportalen.

  PBL Kunskapsbanken
  Det här är Boverkets portal om plan- och bygglagen. På sidan finns vägledning till tolkning av lagstiftningen, information om förändringar. Här lägger Boverket också ut information om seminarier och konferenser som de anordnar. Klicka här för att komma till PBL Kunskapsbanken.