Sedumtak tas ner tillfälligt för att laga tätskiktet

  Dagvattenguiden skrev förra hösten om bygget av ett stort sedumtak i Uppsala. Just nu pågår reparationer av taket. På stora områden har sedummattorna tagits ner från taket och ligger utlagda på marken. Enligt uppgift från fastighetsägaren är anledningen att det läcker in vatten genom taket.

  Entreprenörer jobbar nu med att frilägga tvärskarvarna i takpappen för att täta dem. Som jag förstod det rullas takpappen ut i sidled (från höger till vänster i bilden) och varje rulle är 7,5 meter bred. I skarven mellan de olika rullarna kan regnvatten leta sig in, speciellt här det ligger ett sedumtak ovanpå pappen eftersom sedummattan håller kvar fukten. Ett annat problem är att det gjorts hål i tätskiktet t.ex. för att sätta in genomföringar för taksäkerhet.

   

   

   

   

   

   

  Det är uppenbart att det gjorts misstag vid bygget, som kostar stora pengar att åtgärda i efterhand. Hur gör man rätt från början, undrar jag? Ett svar jag får är att anlita samma entreprenör för både tätskiktet och sedumtaket. Ett annat svar är att provtrycka tätskiktet innan man lägger sedumtaket ovanpå. Provtrycka innebär i det här sammanhanget att ha vatten stående på taket under tre dygn i sträck, för att försäkra sig om att taket är tätt. I det här fallet hade det inte gått att genomföra pga av takets utformning (det ser ut som en våg från sidan). Om man inte kan provtrycka så är det en bra idé att redan från början förstärka tvärskarvarna i takpappen.

  Läs reportage och kommentarer på artikeln som publicerades i aug 2012, när taket höll på att läggas.