Workshop samlade idéer för att öka urinsorteringen

Frågan om storskalig urinseparering i samhället är inte död, tvärtom. Ett nytt sätt att torka urin och göra näringspellets av det kan göra att efterfrågan på urin som gödselmedel kan öka. Forskningsprojektet P2Green höll en workshop på SLU i Uppsala för att samla idéer som kan främja urinsortering.

De flesta workshopdeltagarna var forskare, men även konsulter och entreprenörer inom urinsortering deltog. En representant från Naturvårdsverket deltog också. VA-guidens Katarina Knutsson och Jenny Franck var med och spånade loss tillsammans med de andra drygt tjugo deltagarna.

Fr v Jennifer McConville, Verena Germann och Nicola Parfitt från SLU som höll i workshopen.

Några exempel på visioner hur det bör se ut om tio år som nämndes under workshopen:

  • urinpellets finns att köpa i påsar precis som annan gödsel till trädgården
  • de flesta människor, även kvinnor, har provat att använda en urinal
  • alla baja-major har en urinsorterande insats

Exempel på idéer som kom fram under workshopen:

  • inför krav på att det ska finnas urinsorterande toaletter på förskolor och skolor
  • om en kändis skulle urinsortera skulle det ha stor påverkan på folks attityder, gärna Taylor Swift eller kronprinsessan Victoria
  • gör likadant som när kommunerna införde sopsortering
Carsten Beneker från företaget Kreiswerke Barnim och Annika Nordin, docent på SLU, presenterar sin grupps tankar.

Forskningsprojektet P2Green syftar till att gynna cirkulära flöden mellan stad och land så att människors avloppsvatten kan komma till nytta i jordbruket. Aktiviteterna sker huvudsakligen i tre regioner:

  • På Gotland handlar det om torkning av urin till näringspellets som används för att gödsla korn för öltillverkning.
  • I norra Tyskland arbetar man med att skapa flytande näring samt kompost från toalettavfall.
  • I Spanien pågår försök med bevattning med avloppsvatten.

Här kan du läsa mer om vad som händer inom projektet i de tre regionerna (på engelska).

Resultaten från projektet P2Green kommer sammanfattas i en rapport och VA-guiden kommer publicera den när den kommit.

Nästan all näring finns i urinen

Brödlimpa som hålls över en toalett.
Näringen i en persons urin räcker till att gödsla spannmål till en brödlimpa per dag.

Argumentet för att ta hand om urinen separat från fekalierna är att nästan all växtnäring finns i urinen, men inga smittämnen.

På senare år har Kretsloppsgruppen på SLU tagit fram ett toalettsystem som producerar torra pellets av urin.

– Lantbrukare som vi intervjuat är positiva till sådana urinpellets eftersom de kan använda samma utrustning som vid spridning av konstgödsel, säger Nicola Parfitt på företaget Sanitation360.

Kväveförluster stoppas med syra-tillsats

För att kunna torka urin så behöver först kvävet fångas så att det inte försvinner upp i luften. Kvävet stannar kvar om man antingen höjer eller sänker pH-värdet i den uppsamlade urinen. Nu satsar Kretsloppsgruppen på att tillsätta en syra, förut använde de kalciumhydroxid som är ett basiskt ämne.

Därefter används en fläkt och värme för att avdunsta vattnet. Kvar blir ett fast material med ungefär samma N-P-K-värde som handelsgödsel.

Företaget Sanitation360 har startats för att föra ut den nya pelletsskapande tekniken på marknaden.

toalettstol med en stor vit låda till höger
Såhär ser den urinsorterande toaletten med tillhörande urintork ut på SLU i Uppsala. I drift ute hos användare så är inte den stora vita lådan med utan då sker urinsamling och pH-sänkning i en mindre låda under toaletten.

Kretsloppsteknikgruppen gör ständigt nya förbättringar i det urinseparerande toalettsystemet. Den senaste förbättringen minskar mängden spolvatten som blandas med urinen, läs mer hos Sanitation360 (på engelska).

Urininsamling på Valborg i Uppsala

Under den stora folkfesten Valborg i Uppsala placerade Kretsloppsgruppen på SLU ut urinaler och samlade in 12 kubikmeter urin för pelletstillverkning. I filmen nedan ser du både festival-urinalerna och hur de färdiga pelletsen ser ut.

Här kan du se ett filmklipp från SVT hur det gick till att hämta urinen.