Urin som gödsel – demodag i Visby juni 2023

Vy över Visby stad med havet i horisonten. Infällt portättbild av en leende kvinna.
Visby med infälld bild av Jenna Senecal, Sanitation 360, som höll i demodagen.

Ett projekt på Gotland studerar och utvecklar koncept för källsorterande toaletter, torkning av urinen och utvärdering av slutprodukten som gödning. VA-guiden besökte en demodag i Visby om urin som gödsel.

En leende man med skägg och glasögon.
Björn Eriksson, redaktör små avlopp

På väg in i det lågintensiva kaos det innebär att ta sig ombord en båtbuss till färjan i Nynäshamn träffar jag Elisabeth Kvarnström från Ecoloop.

– Hej! Ska du också på urin-träffen i Visby? Vad kul!

Jag förklarar att jag reser med familjen och planerar att arbeta en vecka på distans från Visby men ber henne berätta mer. En smärre delegation från SLU och Ecoloop ska ha projektmöten och avrundar med en öppen träff för allmänhet och intresserade. Vi skakar tass och skrattar åt tillfälligheten att lägenheten jag jobbar från ligger ca 40 meter från demo-träffen. Ibland är världen liten och lätthanterlig.

Sortering – torkning – gödning

Jenna Senecal från Sanitation 360 och SLU håller i trådarna vid träffen och berättar om deras verksamhet och testprojekt.

  1. Urinsorterande toaletter ger råvaran.
  2. pH-värdet regleras för att hålla kvar så mycket kväve som möjligt.
  3. Urinen samlas in och torkas till pellets.
  4. Slutprodukten används i testodling.
En man håller upp en låda med en dunk i. En kvinna visar en sto tratt och en skiva som håller tratten på plats. På golvet ligger själva toasitsen.
Jenna visar exempel på enkel urinsorterande toalett. En toa för nr 1.

I dunken finns ett stabiliseringsmedel som reglerar pH-värdet. Man har testat med olika varianter. Antingen sänks pH till under 4 eller så höjer man till över 10. Regleringen av pH inaktiverar ett enzym som omvandlar urea till ammoniak.

Två män vid urinaler för både killar och tjejer.
Tim och Cris från företaget TouchDown blickar mot framtiden.

Hittills har det mesta av urinen samlats in via portabla urinaler. Företaget TouchDown är en av Hyrtoalettens lokala entreprenörer på Gotland.

– Vi har dessa två varianter, en för killar och en för tjejer. Vi testar oss fram. Vi tycker att det vore bra med fler portabla toaletter i Visby under sommaren, säger Tim Törnhammar Moberg vid företaget TouchDown.

Torkningen av urinen sker i 40 grader. Det går att torka vid lägre temperaturer men tar längre tid. Högre temperaturer påverkar näringsinnehållet i slutprodukten. Hittills har det gått åt 0,85 kWh per liter urin. Projektet siktar på att komma ned i 0,3 kWh per liter urin genom att använda spillvärme och solvärme.

Liten lastbil med urintankar på flaket och torkutrustning med solpanel på släp.
Sanitation 360 testar ett upplägg med mobil torkning för att slippa transportera urinen längre sträckor.

I projekten N2 Brew och P2GreeN utvärderas bland annat hur verksam gödseln från urin är i odling av korn. Den studien pekar på att den torkade urinen är lika verksam som mineralgödsel.

Från idé till produktutveckling

Urintorkningen har utvecklats i forskningsprojekt vid SLU och nu försöker man utveckla koncept och produkten. Utöver Jenna Senecal ingår Prithvi Simha i företaget. Prithvi doktorerade vid SLU utifrån sina studier av urintorkning. Under träffen redogjorde Prithvi för en internationell studie av attityder om urin som gödsel. Slutsatsen var att ens kunskap och uppfattning om fördelar respektive risker avgör ens attityd gentemot urin som gödsel.

Professor Björn Vinnerås har spelat en avgörande roll för forskningsprojekt och initiativen för att gå från idé till upplägg i större skala. Det går inte att ta miste på hans stolthet då han lyfter på locket för att visa uringödseln och jag förstår att det ligger många timmar av funderingar, möten och test i labb och fält för att slutligen landa i en källsorterad produkt som ser ut, luktar, är lika verksamt och kan hanteras på samma sätt som mineralgödsel.

Professor Björn Vinnerås visar urin som torkats till pellets.
En stolt professor.

Övriga projekt som sammanstrålade handlar bland annat om att samla kunskap om kretslopp av källsorterande system och LCA-analys av uringödsel med mera.

Hållbar sanitet ur ett internationellt perspektiv

Varje sommar lever gotlänningarna med hot om både vattenbrist och att algblomning ska dra in längs stränderna. Att leva och verka på en ö gör även vissa systemgränser extra tydliga, som behovet att nå ett lokalt kretslopp av näringsämnen.

Det är uppenbart att Jenna och Sanitation 360 agerar utifrån en internationell utblick och återkommer ofta till de globala utmaningarna med tillgång till bra lösningar för säker sanitet, vattensnåla toaletter och kretslopp av näringen. På sin hemsida synliggör Sanitation 360 sitt upplägg i relation till de globala utmaningarna och pekar på sin lösning med urintorkning.

4,4 miljarder saknar tillgång till lämpliga toalösningar.

7 % av kommunalt avloppsvatten omfattas av kväverening.

2 miljoner använder urinsorterande toaletter idag.

1 teknik som omvandlar urin till torr kväverik gödsel.

Källa: Sanitation 360

En pedagogisk höjdpunkt var när Jenna visade en påse med ett halvt kilogram vetekorn, det är vad näringen i urinen från en person per dag ungefär räcker till.

En kvinna håller i en påse med vetekorn. I bakgrunden en bildskärm med stapeldiagram över näringsinnehåll i urin.
En påse med vete blev ett bra komplement till figuren om näringsinnehåll i urin.

Relaterat

Kretsloppsnätverket fick se framtidens toalett och resurshushållande djurfoder, oktober 2022

 

Urintorkning, framtidens gödsel, åhörarkopior från föredrag vid Kretsloppsnätverkets träff i Uppsala september 2022

 

Nytt toalettsystem testas med direktåtervinning av näring från urin, maj 2021

 

Kontakt

Jenna Senecal, VD Sanitation 360
[email protected], 070-096 06 68