Kretsloppsnätverket fick se framtidens toalett och resurshushållande djurfoder

VA-guidens nätverk för små avlopp i kretslopp och Avfall Sveriges slamnätverk träffades den 27 september på SLU i Uppsala. Dagen bestod av intressanta föredrag, en workshop inom projektet Verktyg för kretslopp från avlopp, samt visning av SLUs urintorkande toalettlösning och forsknings-fluglarver som kan äta avfall och bli till djurfoder. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

3 kommentarer