Historiskt och aktuellt vattenflöde

I februari släppte SMHI en ny webbtjänst för att stödja miljöövervakningen och vattenförvaltningen i Sverige men är fritt tillgänglig för alla. Hydrologiskt nuläge, eller HydroNu som den förkortats till presenterar aktuell flödesinformation tillsammans med historiska värden på varje plats för att avgöra hur vanligt förekommande flödena är.

Länk till information om HydroNu från SMHI.

Läs hela nyheten i Biblioteket (endast för medlemmar)