P90 blir P110 nästa år

  Dimensionering av allmänna avloppsledningar P90 kom ut 2004 och ersatte då P28, Anvisningar för beräkning av allmänna avloppsledningar. Svenskt Vatten arbetar nu med en revidering av P90 som efter nyår kommer heta P110. Redan innan revideringen påbörjades har avsnitten om val av nederbörd i Svenskt Vatten P90 ersatts med Svenskt Vatten P104, Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem.

  Den satta tidplanen ser ut så här

  •  Remissversion klar i april/maj
  • Insamling av synpunkter i september och november
  • Efter slutredigering sker publicering i november eller december

  Vad är då nytt i P110. Jo, bland annat så kommer policyer och funktionskrav att ta bättre hänsyn till nya respektive befintliga system och det kommer bli tydligare systembeskrivningar. Även klimatdelarna får sig en uppfräschning där klimatsäkring ses som en förutsättning och ny regnstatistik tillförs samt att P100 kommer ta större hänsyn till naturmarksavrinning. Andra viktiga förändringar att nämna är att delar av hydrauliken flyttas till en ny handbok kallad ”Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer”.

  Är du intresserad av kontakt med någon av referensgrupperna, kanske vill du vara med och granska remissversionen i höst. ta då kontakt med någon av följande personer:
  Johan Jansson, Trafikverket, (tidigare RÖK, Göteborg Kretslopp och Vatten)
  Kjell Lundqvist, VM byrån, (tidigare Skellefteå kommun)
  Stefan Milotti, VASYD
  Maria Rothman, Norrköping Vatten
  Mattias von Scherling, Stockholm Vatten
  Christer Stenmark, UMEVA

  För medlemmar: Läs referat från 2013 års konferens om Rörnät och klimat om P90’s revidering