Presentation av P110, Avledning av spill- drän- och dagvatten

  I september till november kommer P110 presenteras på ett flertal platser runt om i landet. Se listan var den presenteras nära dig. 

  • 23 september Stockholm
  • 7 oktober Hässleholm
  • 8 oktober Göteborg
  • 4 november Sundsvall
  • 5 november Borlänge
  • 18 november Umeå
  • 19 november Luleå

  Anmälan till presentationsseminarierna sker via Svensk vattens hemsida senare, men ni kan redan nu boka in datumen.