Ny lag den 1 augusti

    Efter den 1 augusti får myndigheter inte längre besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnader för kommuner och landsting utan regeringens medgivande. Ett sånt exempel skulle vara genomförandet av EUs vattendirektiv och kommunernas ansvar för övervakning på luftkvalitet är exempel på lagstiftningar som kostar att genomföra, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad.

    SKL välkomnar regeringens beslut om att myndigheter inte får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnader för kommuner och landsting utan regeringens medgivande. – Det innebär också att statliga myndigheter konsekvent måste redovisa ekonomiska och andra effekter som olika föreskrifter får för både kommuner och landsting. Det är något som SKL länge efterfrågat, säger Anders Knape ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.