Stort intresse för P110

    Under hösten presenteras remissversionen av Svenskt Vattens publikation P110 vid 10 seminarier runt om i landet. Intresset är stort, med fullbokade seminarier i Stockholm, Hässleholm och Göteborg. P110 ska ersätta publikation P90, Dimensionering av allmänna avloppsledningar.
    P110 går under namnet Avledning av spill-, drän, och dagvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem och är uppdelad i två avsnitt. Den första delen ”Policy och funktionskrav” kommer att finnas för gratis nerladdning.

    Dagvattenguiden var med vid den första presentationen av P110 i Stockholm.
    Läs referatet här (för medlemmar).