3D-modell för översvämningar

    Genom att använda höjddata, och i exempelvis Google Earth, lägga in 3D-modeller av en stad eller ett visst område, går det att förstå hur vattnet flödar och var det kommer att bildas mest vatten. Utifrån beräkningar skapas  sedan tänkvärda scenarion där olika typer av åtgärder läggs in, exempelvis dammar, diken och ledningar.Tyréns kommer att lansera produkten TyrEngine som är framtagen utifrån de metoder som företaget har använt sig av vid exempelvis översvämningsanalyser. Läs mer i Fastighetstidningen