Försäkringsbranschens syn på VA-översvämningar

    År 2014 betalade försäkringsbranschen ut ungefär en miljard kronor som ersättning för skador i samband med översvämningar. Det är tre gånger så mycket som ett normalår. Nu finns risk för höjda premier och fastigheter som drabbas ofta kanske inte kommer att kunna försäkras alls i framtiden. Detta, och mycket ber, berättade Staffan Moberg från Svensk Försäkring under sitt föredrag på Rörnät och Klimat 2015.

    Hela referatet från föredraget finns i dokumentbiblioteket. Endast för medlemmar.